ÇALIŞTAY-MODERASYON

Alışkanlıklar ve mevcut yapıların, yapıcı şekilde ele alınarak hedeflenen sonuca ulaşılmasını kolaylaştırmak.

Başlık

ÇALIŞTAY-MODERASYON

“Moderasyon” uygulaması olarak tanımlanan ve bir gün süreli olarak geniş bir katılımcı grubu ile  gerçekleştirilmesi önerilen çalıştay, hizmet talep eden kurum tarafından öncelikle gerek duyulan iyileştirmelerin derinlemesine analizlerle yapılabilmesi için  bir arama çalışmasını, ortaya çıkması öngörülen fikirlerin ve çözümlerin aksiyon haline dönüştürülmesini ve ileriye taşınması süreçlerini kapsamaktadır.

Hedef kitlenin ve kurum yöneticilerinin katılımlarıyla, moderatörlerin yönlendiriciliğinde  gerçekleştirilen çalışma; bulgular ile olası çözüm önerilerinin etkin bir “moderasyon” ile somutlaştırılması süreçlerini kapsar. 

Grup üyelerinin yetenekleri, grubun büyüklüğü, grup üyelerinin birbirlerine bağlılığı gibi verilere bağlı olarak oluşturulan çalışma grupları ile çalışma detayları gerçekleştirilmektedir.