DESTEK OUTSOURCING HİZMETLERİ

İçeriklerin, hedefler göz önüne alınarak hazırlanması ve eğitimin yürütülmesine hazır hale getirilmesi süreçlerini kapsar.

Başlık

DESTEK OUTSOURCING HİZMETLERİ

Destek “Outsourcing” Hizmetleri

İç Eğitimci Desteği

Kurumlarına özgü geliştirilmiş Eğitim programlarına sahip olan kurumlar, eğitimin kısa sürede yaygın şekilde verilmesine ihtiyaç duyabilmektedirler.

Böyle bir durumda eğitimci istihdam etmek yerine veya konuyu aktarmak üzere iç eğitimcilerini yetiştirmeye zaman ayırmak yerine,  dışarıdan temin edebilecekleri profesyonel  eğitimcilerle çalışabilmektedirler.

Nasıl bir hizmet sunulabilmektedir?

Kurumsal değerlerin çalışanlar tarafından benimsenmesi, kuruma ilişkin benzer örnek ve özelliklerle içselleştirebilmesi ve ortak kültürün oluşabilmesi için eğitimin benzer standartta işlenmesi, aktarılması ve gerçekleştirilmesi sürecinde kurum adına eğitimlerin yürütülmesi desteğinin sağlanmasıdır.

Böyle bir gereklilik oluştuğunda, deneyimli eğitimcilerimiz önceden belirlenmiş olan kuruma özel eğitim programlarını, kurumların dahili eğitimcileri olarak gerçekleştirmektedirler.

İçerik Geliştirme Desteği

Kurumların, İnsan Kaynakları Departmanları ve/ veya Eğitim Bölümleri tarafından saptanmış olan eğitsel ihtiyaçlarını belirledikten sonra, içeriklerinin kendi kurumlarına özgü geliştirilmesinin sağlanmasında birincil derecede konu hakimiyetine sahip uzmanlar tarafından içerik geliştirme desteğinin sunulduğu bir çalışmadır.

İçeriklerin, hedefler göz önüne alınarak hazırlanması ve eğitimin yürütülmesine hazır hale getirilmesi süreçlerini kapsar. 

İç Eğitimci Desteği sağlama amaçlı projelerde, eğitici eğitimi sonrasında, asistanlık ve asli eğitimcilik aşamalarını kapsamaktadır.

İçerik Geliştirme projelerinde; ön-hazırlık, taslak çalışmalar ve son şekline getirilmiş şekilleri ile materyallerin oluşturulması süreçlerini kapsamaktadır.