EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Kurumlarında, eğitim vermesi düşünülen kişilerin, eğitimleri etkin teknikler kullanarak aktarabilir hale gelebilmeleri...

Başlık

EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Genel Amaç ve Yaklaşım:

Kurumlarında, dahili eğitim programları vermesi düşünülen katılımcıların, eğitimleri etkin teknikler kullanarak aktarabilir hale gelebilmeleri hedeflenmektedir.

“Öğretme tekniklerin öğretilmesi” amacıyla gerçekleştirilen programda; konu ile ilgili becerilerin sürekliliğe dönüşmesi ve içselleştirilmesi amacıyla, eğitim boyunca gerçekleştirilen çalışmalarla pekiştirilmesi ve video çekimleri ile sağlanan gelişimin katılımcılar tarafından izlenerek, örnekler üzerinde durulması ile “olumlunun pekiştirilmesi” hedeflenmektedir.

Programın içeriği:

 • Temel Öğrenme Modeli
 • Öğrenme Psikolojisi
 • Özellikleri Açısından Yetişkin Eğitimi
 • Temsil Sistemleri
 • İletişimin Eğitim Açısından Önemi ve Özellikleri
 • Eğitim Süreci
 • Eğitim Öncesinde
 • Eğitimin Hedef Kitleye Göre Tasarlanması
 • Eğitim Organizasyonu
 • Eğitimin Yürütülmesi
 • Eğitim Esnasında
 • “Eğitimci’nin Sahne Performansı da Önemlidir...”
 • Eğitimcinin Yetkinlikleri
 • Hakimiyetin Kazanılması ve Dışa Yansıması
 • Katılımcılara Ulaşabilmede Temsil Sistemlerinin Önemi
 • Eğitim Sonrasında
 • Eğitimin Değerlendirilmesinin Yorumu
 • Özgüven Hissi
 • Provalar, Uygulamalı Çalışmalar
 • Uygulamalara İlişkin Video Kayıtları Üzerinden İzlenmesi
 • Geri Bilgi ve Öneriler ( feed-back / feed-forward )