İLETİŞİM TEKNİKLERİ

Çok boyutlu ve sağlıklı iletişim yöntemleri. Kişiler arası ve müşteriler ile kurulabilecek “ideal” yöntemlerin geliştirilmesi,

Başlık

İLETİŞİM TEKNİKLERİ

Programın Amacı

Etkin ekipler oluşturmada en verimli iş ortamını sağlamak, ekip üyelerinin birbirlerini doğru anlayarak, duygu ve düşüncelerini ve algıladıklarını doğru aktarabilmelerinde yatar.

Dolayısı ile programda, organizasyon içi yapılarda, çok boyutlu ve sağlıklı iletişim yöntemlerini benimseyebilmek üzere; kişiler arası ve müşteriler ile kurulabilecek “ideal” yöntemlerin örneklerle pekiştirilmesi ve sürekliliği olan bir yaklaşıma dönüştürülmesini kolaylaştırıcı yöntemlerin paylaşılması hedeflenmektedir.

Empatik iletişimin de vurgulandığı “İletişim Teknikleri” programı sonunda; katılımcıların hem iş hayatlarında, hem de özel hayatlarında kullandıkları iletişim yöntemleri gözden geçirilerek; yapılan hataların düzeltilmesi için çeşitli çözüm yolları geliştirilmesi, organizasyonda birimler ve kişiler arası iletişim sisteminin uyum içerisinde işlemesinin sağlanması hedeflenmektedir.

Program İçeriği

    • İletişimin Tanımı, Amaç ve Hedefleri

    • İletişim Etkin İşlediğinde Kazançlarımız

    • İletişim İşlemediğinde Kayıplarımız

    • Departmanlar ve Kişiler Arası İletişimin Önemi ve İşe Yansıması

    • İletişim Süreci •İletişim Döngüsü

    • İletişimde Kritik Başarı Faktörleri

    • Kendini İfade Etme

    • Etkin Dinleme

    • Algılama Farkları

    • Beden Dili

    • Empatik İletişim

    • Tutum, Tavır ve Davranışlar

    • Güvenli Davranış Modelinin İletişime Yansıyan Boyutu

    • Geri Bildirim Verme ve Alma

    • Yapıcı Diyalog Oluşturma

    • Yapıcı Şekilde “Hayır” Diyebilme 

    • Proaktif Yaklaşımlar