İŞ HAYATINDA DUYGUSAL ZEKA

İlişki yönetimi boyutunda öncelikle kendimizden başlayarak geliştirebileceğimiz esnekliğin bir yansıması,

Başlık

İŞ HAYATINDA DUYGUSAL ZEKA

Programın Amacı:

Kurum çalışanlarının verimli çalışabilmelerinin bütüne sağlayacağı fayda, öncelikle bireylerin yaklaşım ve algılarında başlamaktadır.

Dolayısı ile, yönetici kimliklerimizde en etkin yönetsel duruşu sergileyebilmek kişinin kendi kendini harekete geçirebilmesi, duygularını yönetebilmesi ve böylelikle ruh halini düzenleyebilmesi, kendisinin ve ekip üyelerinin uzun vadeli hedeflere ulaşabilmek için yapabilecekleri konusunda farkındalık geliştirmesi, sıkıntıların düşünsel faaliyetleri engellemesine izin vermemesi ve empati kurabilmesinde yatmaktadır.

İlişki yönetimi boyutunda öncelikle kendimizden başlayarak geliştirebileceğimiz esnekliğin bir yansıması olarak “İş Hayatında Duygusal Zeka” programında, uygulamalar ve pratik yaşamdan örneklerle farklı bir yaklaşımı denemenin yöntemleri gözden geçirilecektir.

Program, kişisel seçimlerin iş hayatına yansıması ve başarıyı belirleyen faktörleri oluşturması açısından kurumsal örnek ve uygulamalarla gerçekleştirilmektedir.

Program İçeriği:

    • Duygusal Zeka Nedir?

    • Duygusal Zekanın Yaşantımızdaki Yeri ve Önemi Nedir?

    • Duygu Nedir? Duygu Düşünce ve Davranışların İlişkisi

    • Beynimizin İşleyişi

    • Duygusal Zekanın Temel Öğeleri

    • Duygusal Zeka Davranışları

    • Duygusal Zekanın İş Yaşamına Kazandırdıkları