KOÇLUK HİZMETLERİ

hedeflenen davranışsal ve yönetsel yetkinlikler paralelinde, değişim ve gelişim konusunda farkındalık oluşturulması,

Başlık

KOÇLUK HİZMETLERİ

Koçluk hizmetlerimiz, yönetici/yöneticilerin gelişim odaklı koçluk süreciyle, kişisel gelişim gereksinimlerine ve gelişme hızına uygun bir yaklaşımla gerçekleştirilmekte olan proje detaylarından oluşmaktadır.

Bu tür proje çalışmalarında amaç; hedeflenen davranışsal ve yönetsel yetkinlikler paralelinde, değişim ve gelişim konusunda farkındalık oluşturulması ve beklenen davranış boyutunda çalışılmasıdır.

Koçluk desteği alacak yöneticinin gelişim odaklı koçluk süreciyle, kişisel gelişim ihtiyaçlarına ve gelişim hedeflerine uygun bir yaklaşımla; 

    • Bireysel farkındalığını artırmak,

    • Ekiplerinin iş başarımlarını artırma yönünde etkin yönetici tarzlarını anlamalarına olanak sağlamak,

    • Liderlik yetkinliklerini geliştirmek,

    • İşbirliği, iletişim yetkinliklerini geliştirmek,

    • Kişiler arası ilişki yönetimini artırmak

hedeflenir.