LİDERLİK YOLCULUĞU

Yeteneğin sürekliliğe dönüşme yolculuğu; Liderlik tarzları hakkında farkındalık ve Liderlik yetkinlikleri konusunda deneyim,

Başlık

LİDERLİK YOLCULUĞU

Program Hedefi:

Günümüzde ekiplerini harekete geçirebilen, çalışanları daha verimli ve dinamik kılabilmek adına motive eden liderlere duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu programda da, farklı düzeydeki yöneticilerin liderlik yetkinliklerini geliştirmek üzere; liderlik stillerini inceleyerek farklı tarzları irdelemeleri ve çeşitli yönetsel tekniklerin üzerinde durularak kendilerine uyan liderlik stillerini özümsemeleri hedeflenmektedir.

Program İçeriği:

    • Liderlik Tanımı

    • Liderlik Stilleri

    • Bireysel Çalışma – Liderlik Stillerimiz

    • Liderlik Süreci

    • Yöneticilikte Liderliğin Yeri ve Önemi

    • Farklı Çalışanları Yönlendirme Becerileri

    • Etkin İletişim ve Etkileşim Becerileri

    • Durumsal Liderlik • Güven ve İşbirliği

    • Hakimiyet • Liderlikte Motivasyon ve Önemi

    • Vak’a Uygulaması Kişisel Kazanımlar:

    • Liderlik tarzları hakkında farkındalık kazanma,

    • Liderlik tarzını anlayarak, geliştirme,

    • Liderliğin yetkinlikleri konusunda deneyim kazanma.