MÜLAKAT TEKNİKLERİ

İşe alım görüşmeleri sırasında davranışsal verilerden yola çıkarak doğru aday için işe alım sürecinin verimini ve etkinliğini artırmak,

Başlık

MÜLAKAT TEKNİKLERİ

Program Hedefi:

Programda, işe alım görüşmeleri sırasında davranışsal verilerden yola çıkarak aday yetkinliklerini inceleme ve değerlendirme becerilerini geliştirip, işe alım sürecinin verimini ve etkinliğini artırmak hedeflenmektedir.                                 

Program İçeriği:

 • İşe Alım Süreci
 • Geleneksel Personel Temin Yöntemleri
 • Güncel  Personel Temin Trendleri
 • Görüşmeyi Planlamak
 • Görüşme Mekanı ve Oturma Düzeni
 • Görüşme Çeşitleri
 • Yetkinlik Bazlı Görüşme Teknikleri
 • Yetkinlikler ve Özellikleri
 • Yetkinliklerin Tanımlanması
 • Yetkinliklerin Özellikleri
 • Yetkinlik Çeşitleri
 • Yetkinlik Kullanım Alanları
 • Yetkinlik Bazlı Soru Sorma Teknikleri
 • Kritik Vak’alar ve Davranış Göstergeleri
 • STARE Tekniği
 • Yetkinlik Bazlı Doğru Soru Oluşturma Yöntemleri
 • Yetkinlik Bazlı Değerlendirme Yöntemleri (Davranış Göstergeleri Nedir, Nasıl Kullanılır ve Kodlanır?)
 • Yetkinlik Bazlı Görüşmelerde Dikkat Edilecek Hususlar
 • İş Hayatında Jenerasyon Farkları
 • Gerçek adaylarla görüşme provaları