ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ

Programda amaçlanan; Çalışanların gelişim ihtiyaçlarını belirleme ve potansiyellerinin ortaya çıkarılmasıdır.

Başlık

ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ

Uygulama Hedefi

Geliştirme Merkezi uygulamaları, Derin İnsan Kaynakları Danışmanlığı olarak uzun yıllardır farklı profiller için yürütmekte olduğumuz projelerimizdendir.

Geliştirme Merkezi uygulamaları sırasında amaçlanan, çalışan yetkinliklerinin derinlemesine incelenerek, davranışsal veriler doğrultusunda değerlendirilip; terfi, tayin, gelişim yol haritası vb. kararların daha sağlıklı ve objektif alınmasının sağlanmasıdır.

Bu programda amaçlanan; çalışan yetkinliklerinin derinlemesine incelenerek, davranışsal veriler doğrultusunda değerlendirilip; terfi, tayin, gelişim yol haritası vb. kararların daha sağlıklı ve objektif alınmasının sağlanmasıdır.

 

Geliştirme Merkezi Uygulamalarının Kuruma Faydaları

    • Şeffaf ve kabul edilebilir kararlar alınabilmesi

    • İşe yönelik becerilerle ilgili sistematik gözlem yapılabilmesi

    • Nitelikli uzman ve yöneticilerin uzun dönem kurumda tutundurulabilmesine yardımcı olunabilmesi

    • İleriye yönelik eğitim ihtiyaçlarının bireysel analizine imkan sağlanması

    • Kurum itibar yönetimine olumlu katkıda bulunulması

    • Maliyet ve zamanın etkin kullanımının sağlanabilmesi

 

Geliştirme Merkezi Uygulamalarının Katılımcılara Faydaları

    • Bireysel geri bildirim imkanına sahip olunabilmesi

    • Bireysel gelişim yönünden ileriye yönelik destek sağlanabilmesi

    • Objektif değerlendirmeye tabi tutulabilme imkanı

    • Kişinin kendini dışarıdan bir gözle değerlendirebilmesi

    • Kişinin kendi potansiyeliyle ilgili farkındalık kazanması

    • Yetkinlik ve becerilerin sergilenebilmesi için çeşitli imkanlar sağlanabilmesi

    • Kişinin, kurum kültürü ve ileri kariyer yollarına dair farkındalık kazanması

    • Kişinin kendini “beklemede kalmış” hissetmemesinin sağlanması

    • Kişinin kendini “değerli” hissetmesinin sağlanabilmesi