OUTDOOR EĞİTİM

Yaşayarak Öğrenme, Dinleyen yerine uygulayan taraf olmak, Dışında kalmak yerine çözüme dahil olmak.

Başlık

OUTDOOR EĞİTİM

Yıldız Takım Olmak
"Outdoor Grup Dinamikleri" programlarında temel hedef; kurum çalışanlarının kurum aidiyetlerini pekiştirmek, bireysel motivasyonlarını sağlayarak takım performansını artırmak, kendini tanıyan ve yönetebilen takımlar oluşturmak, iç ve kişiler arası iletişimi geliştirmek, nihai olarak da şirket verimliliğini artırmak noktasındaki katkılarının önemini farketmelerini sağlamaktır.

Program süresince, normal çalışma ortamından farklı koşullarda işbirliği sergileme ve güven oluşturma; takım üyelerinde karşılıklı güven duygusunu oluşturmakta ve pekiştirmekte, bu şekilde oluşan yeni duygusal platformlar; çalışanların iş yaşamlarında kurdukları ilişkilere çok farklı boyutta yansımaktadır. 

"Takım özelliklerini" taşımak veya geliştirmek üzere yürütülen eğitimler, güven geliştirmek ve takım performansını belirli bir uyum içerisinde artırmak üzerine yapısallaştırılır. Outdoor Eğitimler; motivasyon, ikna kabiliyeti, kendine güven, özsaygı, karar verme, işbirliği ve yaratıcılık gibi pek çok özelliğin " öğrenilebilecek " beceriler olduğunu irdeler ve hayata geçirilmesini kolaylaştırır.

Program Hedefi : 
Programda; birlikte çalışan ve takım olarak performanslarını artırmaları hedeflenen çalışanların; bir arada uyumla ve işbirliği içinde çalışmalarının sonuç performansında yarattığı olumlu etkiyi somutlaştırmak hedeflenir.

"Eğer bir konuda heyecanlanmak isterseniz, deneyerek; olayın içine hem zihinsel hem de fiziksel olarak girmelisiniz. Outdoor eğitimler bu açıdan büyük etkinlik sağlarlar."

Program Özelliği : 
Aşamalandırılmış aktiviteler ile değişen durumlarda başarı endeksli sonuçlar üretilmesi için destek ve güven unsurlarının yaratılması için kişilerde farkındalık yaratmak üzere paylaşımlarla bezenmiş eğitsel ve motivasyonel bir sistemdir.

İletişim, ekip çalışması, kişiler arası ilişki geliştirme, yaratıcılık ve çözüm odaklılık gibi başlıklar motivasyonel yöntemlerle; grubun ihtiyacına göre yapılandırılmaktadır.

Program Akışı : 
Fiziksel zorluk dereceleri basitten başlayan ancak birbiri üzerine bina eden farklı bir dizi aktivitenin takipli olarak kurgulanması programın ana akışını oluşturur. Hedeflenen yetkinliklerin ele alındığı akış;  4'ü ana aktivite olmak üzere, farklı sürelerde işlenen bir dizi aktivitenin bütünselleştirilmesiyle oluşturulur. Paylaşımlar ve video izlemeleriyle sağlanan farkındalık;  kişisel ve takım  farkındalığının oluşturulmasında ve edinilen deneyimin iş ortamına taşınmasında etkin bir yöntemdir.