PROFESYONEL OFİS YÖNETİMİ

Süreçlere hız kazandırmak, sorunlara çözüm üretmek ve temsil gücünü sergilemek için güncel teknikler,

Başlık

PROFESYONEL OFİS YÖNETİMİ

Programın Amacı

Hızla gelişen teknolojilerin, değişen yönetim anlayışlarının ve toplam kalite yönetimi kavramının son derece güncel olduğu bugünlerde, ofisin ayrılmaz ve olmazsa olmaz bir parçası olan yönetici asistanına, ofis yinetiminde temel kavramlar, kişiler arası ilişkilerin iyileştirilmesi, çalışma ortamlarının getirdiği stres ve bu stresle mücadele, kendi zamanını ve yöneticisinin zamanını iyi kullanabilmek ve iş hayatında kalite konularının yanısıra, kendilerini güncel tutmalarını sağlayacak ve hayata, bugüne kadar bakmaya alıştıkları açıdan daha farklı bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamak hedeflenmiştir.

Program İçeriği

    • Sekreterin Kişiliği ve Görevleri •Sekreter Kişiliği

    • Yöneticinin Beklentileri •Çalışma Ortamında İlişkiler

    • İletişim •Kişilik Türleri •Kendimizi İyi Tanimak

    • Başkalarini İyi Tanımanın Önemi

    • İletişim Türlerinin İncelenmesi

    • Sözlü İletişim •Yüzyüze

    • Telefon İle •Beden Dili

    • Planlama Ve Zamanın İyi Kullanılması

    • Planlama ve Hedef Belirleme

    • Organize Olma

    • Acil ve Önemli Ayrımı

    • Metod Etüdü

    • Delegasyon – Neyi, Kime, Ne Zaman

    • Problem Çözme Teknikleri

    • İş Hayatinda Kalite

    • Kişisel Memnuniyet •Müşteri Kimdir ?

    • Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması

    • Kişisel Gelişim •Kuvvetli Hafiza

    • Motivasyon Teknikleri ve Yaraticilik

    • İnsiyatif Kullanma ve Karar Verme