STRES YÖNETİMİ

Belirsizlik, değişen durumlar, endişe ve kaygılarla nasıl başa çıkılacağının uygulamalarla aktarılması,

Başlık

STRES YÖNETİMİ

Program Amacı

Programda, kurum çalışanlarına stres altında nasıl başarılı olunacağının yanı sıra, belirsizlik, değişen durumlar, endişe ve her türlü kaygılarla nasıl başa çıkılacağı yönünde profesyonel tekniklerin uygulamalarla aktarılması hedeflenir.

Mesleki ve kişisel yüksek performansın, günümüzün yoğun iş ortamlarında geliştirilmesi için gereken tekniklerin ve yöntemlerin paylaşılmasının hedeflendiği program, kişisel boyutta bir farkındalığı önceliklendirir ve hayata geçirilmesini kolaylaştırır.

Program İçeriği:

    • Stres Yönetimi

    • İş Yaşamında Karşılaşılan Stres Faktörleri

    • İş stresi tanımı

    • İş yaşamında stres yaratan faktörler

    • İş sağlığının tanımı

    • İş stresleri ve sorunlar

    • Stresin olumsuz sonuçları

    • Stresle Başa Çıkma Yöntemleri

    • Yanlış Yöntemler •Stresin olumsuz sonuçları ve performansa etkisi

    • Genel Uyum Sendromu •Stresle nasıl başa çıkılabilir?

    • Kişisel Eylem Planı

(Eğitiminde paylaşılan bilgilerin, uygulamada hayata geçirilebilmesi için eğitim sonrası eylem planları takip edilerek kişilerin eğitimden maksimum faydayı almaları sağlanmaktadır.)