TAKIM ÇALIŞMASI

Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır. Henry Ford

Başlık

TAKIM ÇALIŞMASI

Programın Amacı

İş dünyasında sonuç almak için bireysel oynamak yerine takım çalışması gerekiyor. İyi kurulmuş, etkin takımların üyeleri ve bu takımlardan oluşan kurumlar hedefleri daha rahat belirliyor ve hedeflerine daha kolay ulaşabiliyorlar. Etkin takım olmak sadece kuruma değil, aynı zamanda kişiye de çok şey kazandırmaktadır. Bununla birlikte takım olarak yüksek performans düzeyine çıkmak kolay değildir.

Bir grup insanı bir araya getirmek iyi bir takım olmak için yeterli değildir. Takımın üyelerinin tek tek her birinin kendi sorumluluğunu anlaması, paylaşması ve üzerine düşeni yerine getirmesi, aynı zamanda etkin ve doğru iletişim kurması ve paylaşımcı olması gerekir.

Teori ve pratiği dengeli bir biçimde birleştirirken katılımcılara davranışsal bilgileri de aktaran bu temel programda; takım ruhunu geliştirirken, aradaki iletişim kuvvetlendirip, çalışanlarda önemli oldukları hissinin yaratılması hedeflenmektedir.                       

Programın İçeriği

Takım Olma İhtiyacı

    • Grup ve Takım

Takım ve Takımdaşlık Nedir?

    • Takımın Değişmeyen Kritik Başarı Alanları

    • Takım Çalışmasında Karşılaşılan Sorunlar

Takımda İlişkiler

    • Empati ve Paradigma

    • İletişim Profillerini Uyumlu İlişkiler Kurmak için Kullanma

    • Bireysel İletişim Testi

    • Takım Üyelerine Düşen Roller

    • Çatışma Çözümü •Motivasyon Dinamikleri

Takım Kalitesi

    • Kişisel ve Takım Kalitesini Geliştirme

    • Yüksek Performanslı Takımların Özellikleri