TOPLANTI YÖNETİMİ

Hangi amaçla bir araya gelinirse gelinsin, yapılacak çalışma kurumun performansı üzerinde doğrudan bir etki yaratacaktır.

Başlık

TOPLANTI YÖNETİMİ

Programın Amacı

Etkin ve verimli bir toplantı organizasyonu her kurum için hayati önem taşır. Hangi amaçla bir araya gelinirse gelinsin, yapılacak çalışma kurumun performansı üzerinde doğrudan bir etki yaratacaktır. Programda, etkin toplantılar organize etme, yönetme ve sonuç almanın yöntemleri, aktiviteler ve uygulamalarla sunulmaktadır.

Programda ayrıca, katılımcıların yürütülen toplantılar sırasında kullandıkları yöntemlerin sorgulanması, yapılan hataların düzeltilmesi için çeşitli çözüm yollarının geliştirilmesi, sorun oluşturan durumlarda katılımcıların uygun teknikleri kullanabilir hale gelmeleri için öneriler üzerinde durulmaktadır.