YÖNETİM TEKNİKLERİ

Rekabet ortamında geleceğe hazırlanırken, başarılı yöneticilik için ipuçları, çağdaş yöneticilik yaklaşımları ve doğru yöntemler

Başlık

YÖNETİM TEKNİKLERİ

Program Hedefi:

Programda, yönetsel yetkinliklerini en etkin şekilde kullanmaları beklenen yöneticilerin, astlarını daha verimli yönlendirebilmeleri, doğru karar alma ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeleri, yönetsel sorumluluklarını farklı bakış açılarından değerlendirebilmeleri için edinmeleri gereken başlıkların vurgulanması hedeflenmektedir.

Program İçeriği:

Çağdaş yönetsel stillerden “durumsal liderlik” yaklaşımına geçiş, önemli bir farkındalık sürecidir. Bu farkındalık sürecinde; yöneticilerin alıştıkları ve konfor alanı olarak tanımlayabileceğimiz kendi stillerinden bağımsız olarak ekip üyelerinin profillerine göre gereken yönetsel becerileri uygulamaya yatkınlıkları önemlidir. Çağdaş yöneticilik yaklaşımları ışığında; yöneticilerin geliştirmekle yükümlü oldukları çalışanlarına daha iyi destek verebilmeleri için doğru yöntem ve yaklaşımlar sunmak, onların koçluk becerilerini geliştirmek amacıyla uygulamalar gerçekleştirilecek olan programda; farklılıkları yönetmede yönetsel yaklaşımlar aktarılmaktadır.

    • Yöneticilik Kavramı ve Önemi •Yöneticinin Rol ve Sorumlulukları

    • Durumsal Liderlik

    • Bireysel Çalışma

    • Yöneticinin Temel Fonksiyonları •Planlama, Kontrol, Takip

    • Tutum, Tavır ve Yaklaşımların Önemi ve Etkisi

    • Takım Oluşturma

    • Motivasyon

    • Yetki Devri ve Delegasyon

    • Bireysel Çalışma

    • Yöneticilikte İletişimin Önemi

    • Güçlü Yönlere Yönelik Dinleme

    • Kendini İfade Etme

    • Uygulamalar

    • Yöneticilikte İletişimin Önemi (Devam)

    • Zihniyet ve Varsayımlar

    • Yöneticilikte Geri-Bildirim ve Önemi

    • Uzak Ekiplerin Yönetimi

    • Neden Koçluk ?

    • Koçluk Sürecinin Aşamaları

    • Koçlukta Hedef Belirleme ve Paylaşımının Önemi

    • Koçlukta Motivasyon Yöntemleri •Koçlukta Yönlendirme ve Takibin Önemi

    • Vak’a Çalışması