ZAMAN YÖNETİMİ

Zamanı yönetmek, kendini yönetmektir. Zamanı etkin kullanarak, istenir sonuçlara ulaşmak.

Başlık

ZAMAN YÖNETİMİ

Program Amacı

Bu programın hedefi kişilere ve kuruluşlara, zamanı ve diğer kaynakları daha etkin şekilde kullanarak daha iyi sonuçlara ulaşmaları için yardımcı olmaktır. "Zaman Yönetimi" programı içeriğinin, gerçeklerle, rakamlarla sınırlı kalmamasının ve insanların duygular dünyasına da eğilmesinin nedeni budur. Program, insanları, kişisel etkinliklerini artırarak, başkalarını motive ederek, olumlu ilişkiler kurarak, stresten olumlu şekilde yararlanarak ve kontrolü ele alıp, sonuçlara ulaşarak, en yüksek performansa erişmeleri yönünde teşvik etmektedir.

Program İçeriği

    • "Zaman" Kavramının İnsan Yaşamındaki Önemi

    • Yaşam ve Kariyer Planlamada Zaman Algısı

    • Yönetici ve Çalışanlar İçin "Zaman" Olgusu

    • Hedef ve Öncelikler •Zaman ve Faaliyet Planlama

    • Acil-Önemli-Öncelikli İşler

    • Zaman Hırsızları ile Başetme Yolları

    • Zaman Yönetiminde Toplantıların Rolü

    • Başarılı Zaman Yönetimi İçin Kriterler

    • Kişisel Eylem Planı

Eğitiminde paylaşılan bilgilerin, uygulamada hayata geçirilebilmesi için eğitim sonrası eylem planları takip edilerek kişilerin eğitimden maksimum faydayı almaları sağlanmaktadır.