Kişisel Gelişim Programları


Organizasyon ve çalışanların beceri ve deneyimlerinin geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanmış olan “Kişisel Gelişim Programları”; eğitici ve geliştirici programlardır. Temel, davranışsal yetkinliklerin gelişimi ile verimliliğin artırılmasının hedeflendiği programlar, katılımcılarda bireysel değerleri konusunda farkındalık yaratarak davranışsal gelişim sürecini başlatmakta olup, eğitim ihtiyacı duyan tüm kadroların katılımına açıktır.

 

“Kişisel Gelişim Programları” kapsamında aşağıda belirtilen başlıca eğitim programları yürütülmektedir.

 

Sunum Teknikleri

Bir proje, bir süreç sonunda aktarılması amaçlanan bilgileri; zamanı doğru kullanarak, doğru teknik ve görsellerle sunabilmek güven ve hakimiyetle doğru orantılıdır. Dolayısı ile programda, konuların grup önünde profesyonel anlamda sunulabilmesi ve profesyonel sunumlarda teknik anlamda önerilen doğru uygulamalar için gereken bilgi ve becerilerin, katılımcılar tarafından özümsenmesi ve sürekli bir yeterlilik haline dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

 

“Sunum Teknikleri” programında; ayrıca iş atmosferinin gerektirdiği profesyonel sunumlarda mutlaka kullanılması gereken teknikler örnekler üzerinden aktarılmakta ve tekrarlar / geri bilgilendirmelerle zenginleştirilerek; teknik bilgi ve becerilerin risksiz bir ortamda uygulanarak geliştirilmesi gerçekleştirilmektedir.

 

 

Duygusal Zeka

Nasıl hissettiğimiz, nasıl düşündüğümüz ve düşüncelerimizi davranışa dönüştürmedeki ustalığımız, zaman zaman ilişki yönetiminde bizleri birey olarak doğru noktalara taşırken, zaman zaman da paniğimiz nedeniyle ansal tepkilerimizi kontrol edemememiz bizi başarısızlığa, ya da en azından kendimizi başarısız hissetmemize yol açabilir.

 

Dolayısı ile, kendimizi keşfetmekle başlayacak doğru adımları atabilmemiz, bizi istediğimiz noktalara taşıyacak teknikleri kullanabilmemizle doğru orantılıdır.

 

Program, söz konusu teknikleri, kişisel farkındalık boyutunda ele alıp, gelişim hedefleri belirlenmesine destek olacak detay çalışmaların katılımcılarla birebir paylaşılacağı sonuç aşamalarından oluşmaktadır.

 

 

Etkin İletişim Teknikleri

Program, organizasyon içi yapılarda, çok boyutlu ve sağlıklı iletişim yöntemlerini benimseyebilmek üzere; kişilerin kendilerini tanıyarak, kişiler arası ve müşteriler ile kurabilecekleri "ideal" yöntemlerin örneklerle pekiştirilmesi ve sürekliliği olan bir yaklaşıma dönüştürülmesini hedeflenmektedir. “Etkin İletişim Teknikleri” yöntemleri; kurumsal dünyada insanı anlamak, anlaşılmak ve mesajları çok yönlü olarak doğru iletmek üzerine örnek uygulamalarla aktarılmaktadır. 

 

 

Ekip Ruhu Oluşturma

Yoğun iş ortamı insan ilişkilerini ve aynı hedefe odaklanma becerisini zaman zaman güçleştirmekte. Oysa ki etkin rol paylaşımı yapabilen, birbirine güvenen, iletişebilen takımların üyeleri alt süreçlerde  daha etkin çalışabilmekte ve hedeflerine daha kolay ulaşabilmektedir.

 

Teori ve pratiği dengeli bir biçimde birleştirirken katılımcılara takım yetkinlikleri başlığı altında detayların aktarıldığı programda; takım ruhunu geliştirirken, aradaki iletişim kuvvetlendiren bireylerin ve çalışanlarda önemli oldukları hissinin yaratılmasına destek sağlayan yöneticilerin de birbirlerini farklı açılardan algılamaları ve “ekip” açısından her bireyin önemi üzerinde durulmaktadır.

 

 

Yaratıcılık ve Kişisel Motivasyon

Bu programda, katılımcıların hem kendi hem de ekip üyelerinin yaratıcılıklarının bilincine varmaları, yaratıcılıklarını kullanmadaki engelleri fark etmeleri; potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için kendi yeteneklerini deneme fırsatını bulmaları hedeflenmektedir.

 

Programda ayrıca, katılımcıların performansları açısından, kişisel motivasyonun anlamı ve önemini kavramaları, profesyonel amaçlarına ulaşabilmeleri için kendilerini ve ekiplerini doğru yöntemlerle motive edebilir ve yönlendirebilir hale gelmeleri ve bu yaklaşımını yaratıcılık becerileriyle bütünleştirmeleri hedeflenmektedir. 

 

 

Profesyonel Ofis Yönetimi

Hızla gelişen teknolojilerin, değişen yönetim anlayışlarının ve toplam kalite yönetimi kavramının son derece güncel olduğu bugünlerde, ofisin ayrılmaz ve olmazsa olmaz bir değeri olan yönetici asistanına, ofis yönetiminde temel kavramlar, kişiler arası ilişkilerin iyileştirilmesi, çalışma ortamlarının getirdiği stres ve bu stresle mücadele için gereken etkin teknikler aktarılmaktadır.

 

Gerçek bir ofis ortamının canlandırıldığı örneklerle zenginleştirilen programda ayrıca kendi zamanını ve yöneticisinin zamanını iyi kullanabilmek, yöneticiyi yönetmenin önemi, müşteri ilişkileri gibi detay konuların da üzerinde durulmaktadır.  

 

 

Zaman ve Stres Yönetimi

Bu programın hedefi kişilere, zaman ve stres  kaynaklarını daha etkin şekilde kullanabilmeleri halinde ortaya çıkabilecek etkin sonuçlara ulaşabilmelerine yardımcı olmak olarak özetlenebilir.

 

Program, çalışanları kişisel etkinliklerini artırarak, başkalarını motive ederek, olumlu ilişkiler kurarak, stresten olumlu şekilde yararlanarak ve kontrolü ele alıp, sonuçlara ulaşarak, en yüksek performansa erişmeleri yönünde teşvik etmektedir.

 

Program öncesinde ve esnasında gerçekleştirilen kişisel envanterlerle kişisel gelişim önerilerinin de sunulduğu program, uygulama ağırlıklı yapısallaştırılmıştır.

 

 

Profesyonel Yaşamda Kişisel İmaj

Programın hedefi olarak genel başlıklar itibariyle profesyonel yaşamın gerektirdiği kişisel imaj ve önemi üzerinde durulurken, kişilerde ve dolayısıyla kuruluşlarda, nasıl göründükleri değil nasıl algılandıklarına dair bir gözlemin oluşturulmasına yardımcı olmaktır. Bunun yanı sıra programdaki, görgü kuralları ve görüntü faktörleri ile özgüven ve duruşun gelişimi ile olumlu bir tutum yaratma  konularına da değinilmektedir. 

 

Programın içeriği ilk aşamada kişilerin iç dünyalarındaki denge ve tutarlılık, kişilik özelliklerinde kör noktaların keşfiyle başlamakta, sonrasında da iç dünyadaki  coşku ve heyecanın dışa  yansıyarak, karşı tarafta nasıl doğru bir izlenim oluşturduğu üzerinde durulmaktadır.


Ana Sayfa  |  Eğitim Hizmetleri  |   Danışmanlık Hizmetleri  |   Hakkımızda  |   Referanslarımız  |  İletişim

Derin Eğitim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı |  Tüm Hakları Saklıdır. © 2011

Maltepe Residence Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi Engin Sokak No:3 Daire:16 34843 Maltepe-İstanbul   Tel: +90 216 449 27 51   Fax: +90 216 449 56 32