Pazarlama-Satış Programları


Kadroların etkili satış ve pazarlama becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanan bu programlar, teorik bilgilerin yanı sıra, kuruma özel uygulamaları da içermektedir.

 

Temel Satış Teknikleri

“Temel Satış Teknikleri” programının hedefi, mesleğe yeni başlayan satış ekibi üyelerinin, alanlarında etkin olmalarını sağlayacak temel bilgi ve becerileri kazandırmak ve en genel anlamda satış  performanslarını geliştirmektir.

 

Çağdaş pazarlama ve satış kavramlarının genel aktarımlarını içeren bu program, ağırlıklı olarak satışta kullanılabilecek başarı yöntemlerinin aktarıldığı, kişisel farklılıklara rağmen, temel anlamda satış tekniğini etkin yöntemlerle kullanabilmeleri için önerilen tekniklerin uygulamalarla pekiştirildiği bir program olarak katılımcılar için bir farkındalık oluşturmakta ve satışçı yetkinliklerinin  gelişim sürecinin başlamasına yardımcı olmaktadır. 

 

Satış Yönetimi

Programda kişilere ve kuruluşlara, günümüzde satış ve pazarlama koşullarında, değişen ihtiyaç ve beklentilerin karşılanması için ürün hakimiyeti ve şirket temsilindeki başarı koşullarını benimsetilmesi amaçlanmaktadır. Müşterinin karşılanmasından satışın kapatılmasına kadar geçen sürede marka satıcı olmak ve satış mesleğine bakış açısının önemi vurgulanmaktadır.

 

Program sonunda satış ekiplerinin etkili yönetimi ve müşterilerinize rekabet ortamında güvenilir ve tercih edilebilir bir marka olma anlayışının benimsetilmesi hedeflenmektedir.

 

Müşteri Odaklı Hizmet

Çalışanların iç ve dış müşterilere sundukları hizmetlerinde sergilemeleri istenen standart çalışma şekilleri ve ilgili yaklaşımlarını, müşteri odaklı hizmet anlayışlarını ve iletişim yöntemlerini profesyonellik bilinciyle gözden geçirmelerini ve sorgulamalarını sağlamak ; bu doğrultuda davranış değişikliği yaratmak hedeflenmektedir.

 


Ana Sayfa  |  Eğitim Hizmetleri  |   Danışmanlık Hizmetleri  |   Hakkımızda  |   Referanslarımız  |  İletişim

Derin Eğitim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı |  Tüm Hakları Saklıdır. © 2011

Maltepe Residence Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi Engin Sokak No:3 Daire:16 34843 Maltepe-İstanbul   Tel: +90 216 449 27 51   Fax: +90 216 449 56 32