Finans/Teknik Programları


Kurum çalışanlarının teknik yeterliliklerinin  geliştirilmesi, branşları ile ilgili güncek bilgilerin aktarılması ve vizyon sahibi olmalarının sağlanması  gereken finans ağırlıklı konular ele alınmaktadır. Genel anlamda sektör örnekleri olmak üzere,   kurumsal vak’aların işlenmesi amacıyla gerçekleştirilen teknik programlar, teşhis çalışmaları ile kurum verilerine göre oluşturulmakta ve katılımcı kitlenin gelişim hedeflerine yönelik olarak yürütülmektedir. Teknik eğitimler, ön-test ve son-test uygulamaları ile ölçümlenmekte ve gelişimin kontrolünün sağlanması hedeflenmektedir.

 

Finansçı Olmayanlar Yöneticiler İçin Finans

Katılımcılara finansal yönetimin temel kavramlarını aktarmak, yönetim görevlerinde karşılarına çıkan finansal sorunları çözümlemelerine katkıda bulunmak ve şirket performansı, nakit yönetimi, bütçeleme, raporlama  gibi konularda etkin  analiz yapabilir hale gelmeleri hedeflenmektedir.

 

Finansal Analiz

Şirketlerin bilanço ve gelir tablosu gibi mali tablolarını kullanarak, mali yapılarının değerlendirilmesi, bu değerlendirmeye yardımcı olacak analiz tekniklerinin ve düzeltme işlemlerinin tanımlanması, tabloların konsolide edilmesi ve finansal tablolara enflasyon ortamı yansımalarının analizi ayrıca Bankamız uygulamalarının bilgisayar ortamında gerçekleştirilerek dikkat edilmesi gereken noktaların irdelenmesi amaçlanmaktadır.

 


Ana Sayfa  |  Eğitim Hizmetleri  |   Danışmanlık Hizmetleri  |   Hakkımızda  |   Referanslarımız  |  İletişim

Derin Eğitim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı |  Tüm Hakları Saklıdır. © 2011

Maltepe Residence Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi Engin Sokak No:3 Daire:16 34843 Maltepe-İstanbul   Tel: +90 216 449 27 51   Fax: +90 216 449 56 32