Outdoor Grup Dinamikleri


"Outdoor Grup Dinamikleri" programlarında temel hedef; firma çalışanlarının kurum aidiyetlerini pekiştirmek, bireysel motivasyonlarını sağlayarak ekip performansını artırmak, kendini tanıyan ve yönetebilen ekipler oluşturmak, iç ve kişiler arası iletişimi geliştirmek, nihai olarak da şirket verimliliğini artırmak noktasında olumlu aşamaları geliştirmektir.

 

 

Program süresince, normal çalışma ortamından farklı koşullarda birbirine bağımlı olma ve güvenme zorunluluğu; ekip üyelerinde saygı ve karşılıklı güven duygusu oluşturmakta ve pekiştirmekte, bu şekilde oluşan yeni duygusal platformlar; çalışanların iş yaşamlarında kurdukları ilişkilere çok farklı boyutta yansımaktadır.

 

 

"Ekip özelliklerini" taşımak veya geliştirmek üzere yürütülen eğitimlerde, güven geliştirmek ve ekip performansını belirli bir uyum içerisinde artırmak üzere yapısallaştırılan aktiviteler, deneyimli eğitimcilerin yönlendirmeleriyle uygulanmaktadır.Outdoor Eğitimler; motivasyon, ikna kabiliyeti, kendine güven, özsaygı, karar verme, yaratıcılık gibi pek çok özelliğin " öğrenilebilecek " beceriler olduğunu irdeler ve görmemizi sağlar.

 

 

Program Hedefi :
Birlikte çalışan ve ekip olarak performanslarını etkinleştirmeleri, motive olmaları ve "biz" iyiyiz inancını somutlaştırmaları beklenen çalışanların; temel başlıkları yaşayarak öğrenmelerinin hedeflendiği bir programdır."Eğer bir konuda heyecanlanmak isterseniz, deneyerek; olayın içine hem zihinsel hem de fiziksel olarak girmelisiniz. Outdoor eğitimler bu açıdan büyük etkinlik sağlarlar."

 

Program Özelliği :
Aşamalandırılmış aktiviteler ile değişen durumlarda başarı endeksli sonuçlar üretilmesi için destek ve güven unsurlarının yaratılması ancak bunu gerçekleştirirken, kişilerde farkındalık yaratmak üzere paylaşımlarla bezenmiş eğitsel ve motivasyonel bir sistemdir.İletişim, ekip çalışması, kişiler arası ilişki geliştirme, yaratıcılık ve çözüm odaklılık gibi başlıklar motivasyonel yöntemlerle; grubun ihtiyacına göre revize edilmektedir. 

 

Program Akışı :
Fiziksel zorluk dereceleri az olan, konu başlıkları ile ilişkilendirilmiş 4'ü ana aktivite olmak üzere, toplamda 12 aktivitenin bütünselleştirilmesiyle oluşturulur.Paylaşımlar ve video izlemeleriyle, geri bilgi aktarımları; kişisel ve grup farkındalığının oluşturulmasında ve edinilen deneyimin iş ortamına taşınmasında etkin bir yöntemdir.


Ana Sayfa  |  Eğitim Hizmetleri  |   Danışmanlık Hizmetleri  |   Hakkımızda  |   Referanslarımız  |  İletişim

Derin Eğitim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı |  Tüm Hakları Saklıdır. © 2011

Maltepe Residence Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi Engin Sokak No:3 Daire:16 34843 Maltepe-İstanbul   Tel: +90 216 449 27 51   Fax: +90 216 449 56 32