Teknede Takım Çalışması


"Teknede Yaşam" diye adlandırdığımız teknede gerçekleştirilen programlarda, her şeyden önce temel denizcilik bilgilerinin aktarılması ile ekip üyelerinin ortak çalışma alanlarında bir arada olmanın gerekliliklerini yerine getirecekleri bir takım çalışması

 

 

Her bir teknede maksimum 6 veya 7 katılımcı olacak şekilde başlayan çalışmalar, tekne içerisinde üstlenmeleri gereken farklı görev ve sorumlulukların paylaştırılması ve süreç içerisinde bu görev ve sorumlulukların ekipler arasında değiştirilmesi yolu ile her katılımcı için farklı deneyim ve gözlem süreçlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde yapısallaştırılmaktadır.

 

 

Uygulamalara İlişkin Gözlemler
Teknede hayat, gerçek iş yaşamının bir izdüşümüdür. Her an beklenilmeyen bir değişiklik, farklı görev ve sorumluluklar, bu görevleri algılamadaki değişkenler, değişen roller ve insan faktörü bir arada ve üstelik kısıtlı bir mekanda bulununca, ekip ekolojisine yansıyanlar her an değişebilir. Bu anlamda, uygulamalar; katılımcı olarak tanımlanan  grup üyelerinin süreç içerisinde birlikte hareket ederek, ortaya çıkan sorunlar veya farklı yaklaşımlara dayanarak gerçekleştirilen uygulamalar esnasındaki yaklaşımları konusunda farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar bütününden oluşmaktadır.

 

 

Değişen durumlar karşısında stratejileri gözden geçirme, ekip olarak performans sergileme, çatışma yönlendirme ve stresle baş etme teknikleri geliştirme ve liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik konu başlıklarının uygulamalarda yaşanan vak'alar üzerinden ilerleme kaydedilmesi hedeflenen çalışmalarda; ekip ekolojisinin iç dinamiği paralelinde paylaşımlarla kişiler arası uyum ve esnekliğin sağlanması hedeflenmektedir.

 

 

Program Öncesi Hazırlık Süreçleri  
Tekne ortamında takım çalışmasının gerçekleştirilmesi amacı ile yapısallaştırılan "TEKNEDE YAŞAM" programında, tekne çalışması öncesinde de belirli bir hazırlık sürecinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu süreç, katılımcıların sadece eğitim ortamında değil, eğitim öncesinde de bir arada karar alma süreçlerinin başlatılmasına yönelik olarak tasarlanmıştır.


Ana Sayfa  |  Eğitim Hizmetleri  |   Danışmanlık Hizmetleri  |   Hakkımızda  |   Referanslarımız  |  İletişim

Derin Eğitim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı |  Tüm Hakları Saklıdır. © 2011

Maltepe Residence Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi Engin Sokak No:3 Daire:16 34843 Maltepe-İstanbul   Tel: +90 216 449 27 51   Fax: +90 216 449 56 32