Ölçme Değerlendirme Merkezi Uygulamaları


Derin İnsan Kaynakları Danışmanlığı’nın  temel hizmetleri  arasında Ölçme Değerlendirme Merkezi projeleri yer alır. Uygulamalar, hizmet sunulan kurumların ihtiyaçlarına göre işe alım ve yerleştirme sürecinin yanı sıra, mevcut  çalışanların gelişim ihtiyaçlarını belirleme, terfi ve göreve atanma kararlarında destek olma veya yöneticilik potansiyellerinin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak yapısallaştırılıp, farklı  metodoloji kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
 

Uygulama aşamasındaki olası aşamalar:
Yetkinlik modelinin oluşturulması için, uygulamanın başlangıcında hizmet sunulacak kurum için anlam taşıyan yetkinliklerin; kurumun vizyonu ve misyonu paralelinde belirlenmesi gerekmektedir.
 

Tanımlanan yetkinliklere göre  değerlendirme araçlarının belirlenmesi , uygulamanın etkin şekilde gerçekleştirilmesindeki başlangıç noktalarından biridir. Yetkinlikler ile paralel araç seçimi, doğru matrisin oluşturulmasını sağlarken, amaç her yetkinliğin mümkün olduğunca birden fazla araç veya yöntemle gözlenmesidir.
 

Değerlendirme Merkezi Uygulamalarında, gözlemcilerin gerçekleştirecekleri uygulamalar ve gözlemlerinin zaman zaman kurum yöneticileri ile de desteklenmesi gerekebilir. Bu durumda, kurum yöneticilerinin de uygulamaya etkin şekilde katılımları gerekliliği halinde,  hazırlık sürecinde eğitimle desteklenmeleri de mümkün olabilmektedir.
 

Gözlemlerin sonunda mutabakat uygulaması, farklı gözlemcilerin gözlemlerinin paylaşıldığı ve adaylara ilişkin nihai görüşlerin oluşturulduğu evredir. Bu nokta, nihai görüşlere ilişkin yetkinlik bazlı detay rapor yazma sürecinin gerçekleştirildiği aşamadır. 
 

Detaylı aşamalardan oluşan uygulamanın son noktası, her bir adaya   gözlemciler tarafından süreç ve değerlendirme sonuçları hakkında yetkinliklerinin aktarıldığı ve detaylı geri bildirimin yanı sıra gelişim planlarının da paylaşıldığı nihai görüşmelerdir.


Ana Sayfa  |  Eğitim Hizmetleri  |   Danışmanlık Hizmetleri  |   Hakkımızda  |   Referanslarımız  |  İletişim

Derin Eğitim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı |  Tüm Hakları Saklıdır. © 2011

Maltepe Residence Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi Engin Sokak No:3 Daire:16 34843 Maltepe-İstanbul   Tel: +90 216 449 27 51   Fax: +90 216 449 56 32