Takım Koçluğu


TAKIM KOÇLUĞU

 

“BİZ” OLMAK İÇİN “BEN” ÖNEMLİDİR.

Özünde “insanı anlamanın” yattığı, zihinsel süreçlerin “nasıl” çalıştığının aktarıldığı, iş hayatına “ne şekilde” yansıdığının paylaşıldığı ve bütün olarak geleceğe “nasıl ışık tutabileceği” yönünde bir çalışmadır TAKIM KOÇLUĞU.

 

“TAKIM KOÇLUĞU” NEDEN GEREKİR ?

 

Bir arada çalışan takım üyelerinin;

 

·         Birbirlerini detaylı bir şekilde tanıyabilmeleri,

·         Takımda güven unsurlarının oluşması ve sürdürülmesinin sağlanması,

·         Takımın ve takım içerisinde yer alan bireylerin belirgin güçlü yönlerinin tanımlanması,

·         Gelişime açık noktaların kabulü,

·         Direncin işbirliğine dönmesi,

·         Kişisel değerlerle takım değerleri arasındaki paralelliğin gözden geçirilmesi,

·         Takımın ortak amaçlarının netleştirilmesi,

·         Tüm bunları sağlamaya uğraşırken kişisel içe bakma ve kişisel farkındalığı oluşturmak

 

öğelerini düşünerek takımınızı bir değerlendirin. Kendinizi ve takımın diğer üyelerini nerelerde konumlandırıyorsunuz? Takımın üretkenliği ve işe yararlığının artmasında ne kadar yol kat edilmesi gerekiyor? Takımda ortak algı var mı? Yoksa herkes başka açılardan bakarak kendi haklılığını sürdürmeye mi çalışıyor?

Belki de söz konusu değerlendirmelere ilişkin tüm soruların yanıtlarını veremiyor olabilirsiniz.

 

“TAKIM KOÇLUĞU” NEDİR ?

 

TAKIM KOÇLUĞU hizmetlerimizle;  “yaşayan sistemler” yaklaşımını takım koçluğuna uygulayarak, üretkenliği ve performansı doğrudan etkileyen güvenli ve destekleyici bir öğrenme ve gelişme ortamı sunarak bireyi yok etmeden, takımı yetkinliklerini güvenle sergileyebilecekleri uygun atmosfere yönlendirmeyi hedefliyoruz.

 

“TAKIM KOÇLUĞU” ÇALIŞMASI NE KADAR ZAMANDA TAMAMLANIR ?

Takım koçluğunun gözle görülür faydalar sağlamaya başlaması için, takımların birbirlerinden farklı oldukları göz önüne alınmalıdır. Buna bağlı olarak takım koçluğunun sürdürüldüğü süre ortalama altı ay ile bir yıl arasında değişmektedir.  Zaman içerisinde davranışsal farklılıklar ve perspektif değişiklikleri gözle görülür şekilde gerçekleşmektedir ve sürecin netleşmesini sağlamaktadır.

Takım koçları, bu yaşayan sistemler bütünü içerisinde takımların gelişme aşamalarında onlarla beraber çalışarak, sorumluluk ve güven duygularını artırarak sürecin tamamlanmasına destek olurlar.

Takım Koçluğu süreci,  görüşmeler sonrasındaki iki tam günlük bir oturumla başlar. Çalışma belirli periyotlarla ayda yarım ya da bir günlük toplantılarla sürdürülür.

Gerekli olduğu takdirde ve sağlaması öngörülen katkıya paralel olarak, birebir yönetimsel koçluk çalışmaları ile de desteklenir.

 

“Takımın aklı, takım bireylerinin aklından daha büyüktür. “

PETER SENGE

 

TAKIM KOÇLUĞUNUN YARARLARI NEDİR ?

·         Kişisel ve takım performansının ve motivasyonunun artması,

·         Takımın üretkenliğinin ve işe yararlılığının artması,

·         Takım üyelerinin birbirlerine olan güvenlerinin oluşması, pekişmesi,

·         Çatışma ve kişisel rekabetin yerini işbirliğine bırakması,

·         Ortak amaç ve hedeflerde mutabakatın sağlanması,

·         Takım üyelerinin “liderlik” tanımını rahatça yapabilmeleri ve liderlik ilkeleri doğrultusunda fikir birliğinin oluşmasının sağlanması.

 

TAKIM KOÇLARINIZ KİM OLACAK ?

CTI ve ADLER Ekolü eğitim ve sertifikasyon süreci paralelinde deneyim ve birikimleri ile projeyi yürüten Minu Edis  ve Zuhal Sinanoğlu;  takım koçları olarak projelerde görev alacaklardır.

 


Ana Sayfa  |  Eğitim Hizmetleri  |   Danışmanlık Hizmetleri  |   Hakkımızda  |   Referanslarımız  |  İletişim

Derin Eğitim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı |  Tüm Hakları Saklıdır. © 2011

Maltepe Residence Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi Engin Sokak No:3 Daire:16 34843 Maltepe-İstanbul   Tel: +90 216 449 27 51   Fax: +90 216 449 56 32