Yönetim Programları


“Yöneticilik”, farklı anlamlarla örtüşen yetkinlikleri içinde barındıran bir kavram. Başarılı bir yönetici; işini, müşterilerini, çalışanlarını ve şirketinin bilgi birikimini yönetmekle yükümlüdür. Dolayısı ile; teknik yetkinliğin dışında kalan, işlerin ve çalışanların yönetilmesi için gerekli olan bilgi ve beceriler bütününün içselleştirilmesi zaman ve deneyimle pekiştirilebilir.

 

Söz konusu programlar, çalışma standartlarını yükseltmeye, farklılıkları dengelemeye, verimliliği, düzeni ve takım çalışması alışkanlığını artırmaya yönelik hazırlanmış olup, yönetici seviyesinde çalışanların için yapısallaştırılmaktadır.

 

Yönetsel Programlar kapsamında yürütülen eğitim programlarından bazılarının açılımları aşağıdadır :

 

 

Yönetim Teknikleri

En temel yönetsel yaklaşımlardan başlamak üzere, işletmelerde yönetici konumuna yeni gelmiş ya da gelmesi planlanan kişilerin astlarını daha verimli kılmaları adına taşımaları gereken yetkinliklerin üzerinde durulması programın çıkış noktasıdır.

 

Bu amaca yönelik olarak programda, katılımcıların farklı yönetsel örnekleri gözlemlemeleri,  varolan yetkinliklerini iyileştirmek için kullanacakları teknikleri geliştirmeleri ve kendi stiileri hakkında farkındalıklarının oluşturulması hedeflenmektedir.

 

 

Etkili Liderlik 

Bu programda da, farklı düzeydeki yöneticilerin bu yeteneklerini geliştirmek üzere; liderlik stillerini inceleyerek farklı tarzları irdelemeleri ve çeşitli yönetsel tekniklerin üzerinde durularak kendilerine uyan liderlik stillerini özümsemeleri hedeflenmektedir.

 

Birlikte çalıştığı ekipleri verimli, dinamik, uyumlu çalışabilmeleri konusunda yönlendirici özelliklere sahip liderlik stillerinin incelenmesi, özellikle rekabetçi performans için gerekli liderlik tutumlarına odaklanmada kişisel öncelikleri tanımlamak üzerine yapısallaştırılmış bir programdır.Liderlik/Performans Yönetimi, Kişiler Arası Yönetim, İletişim ve Problem Çözme gibi farklı gelişim alanlarına odaklanılmaktadır.

 

 

Toplantı Yönetimi

Etkin ve verimli bir toplantı organizasyonu her kurum için hayati önem taşır. Hangi amaçla bir araya gelinirse gelinsin, yapılacak çalışma kurumun performansı üzerinde doğrudan bir etki yaratacaktır. Programda, etkin toplantılar organize etme, yönetme ve sonuç almanın yöntemleri, aktiviteler ve uygulamalarla sunulmaktadır

 

Programda ayrıca, katılımcıların yürütülen toplantılar sırasında kullandıkları yöntemlerin sorgulanması, yapılan hataların düzeltilmesi için çeşitli çözüm yollarının geliştirilmesi, sorun oluşturan durumlarda katılımcıların uygun teknikleri kullanabilir hale gelmeleri için öneriler üzerinde durulmaktadır. 

 

 

Karar Alma & Problem  Çözme Teknikleri

Programda; gerek iş yaşamlarında, gerekse özel yaşamlarında katılımcıların kullanmaları gerekli olabilecek karar vermeye ilişkin yöntemler ile muhtelif problemlerin çözümü için yararlı olabilecek yöntemlerin incelenerek, çeşitli çözüm yollarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Aynı şekilde; benzer yöntemler ile organizasyon kapsamında da karar alma ve problem çözme sisteminin uyum içerisinde işler hale gelmesi hedeflenmektedir.

 

Kuruma özgü gerçekleştirilen programlarda, geliştirilen vak’a örnekleri üzerinde hareket adımları gözden geçirilecek ve kurumsal süreçlere katkısı gözden geçirilecektir.

 

 

Stratejik Yönetim

Şirketlerin , faaliyetlerini bir bütün olarak ele alarak organizasyonel  hedeflerine ulaşabilmek üzere, çevresel değişimlere (değişen müşteri ihtiyaçları, yeni rekabet ortamı, yeni teknolojiler, yeni trendler vb. ) uyum gösterecek şirket stratejilerini gözden geçirmesi ve pazardaki rekabet ortamına uyum sağlaması sürecinin anlatılması hedeflenmektedir.

 

Programda, ortak paylaşım, deneyim paylaşımı ve en iyi kurumsal sonuçları birlikte bulma döngüsü üzerine odaklanılmaktadır.

 

 

Proje Yönetimi

Kurumsal ortak dili kullanma adına, iyileştirme, proje, süreç, ortak iş yapma, ölçme, verilerle konuşma  kültürünün parametreleri, kurumsal hedeflerle olan ilişkilerinin nasıl kurulduğu, sonuçlara ulaşmak için makul süre ya da sektörde rekabette geçerli en hızlı sürenin kurumsal anlamını birlikte tanımlama ile başlayacaktır.

 

Söz konusu konuları bir akış dizimi içinde  birlikte değerlendirilecek, kitabi ve teorik proje yönetimi dışında kuruma özgü, basit, birlikte çalışılabilir, çatışma yönetebilir, birlikte hedef konulabilir, birlikte paylaşılan, başarılı sonuçlar alınabilir kuruma özgü bir iyileştirme/ proje/ süreç iyileştirme akışını bulmak, bu akışa yaratıcı ve yenilikçi ilave kaynakları edindirmek ana amaç olacaktır.

  


Ana Sayfa  |  Eğitim Hizmetleri  |   Danışmanlık Hizmetleri  |   Hakkımızda  |   Referanslarımız  |  İletişim

Derin Eğitim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı |  Tüm Hakları Saklıdır. © 2011

Maltepe Residence Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi Engin Sokak No:3 Daire:16 34843 Maltepe-İstanbul   Tel: +90 216 449 27 51   Fax: +90 216 449 56 32