İnsan Kaynakları Programları


Şirketlerin en önemli ve en değerli kaynağının insan olduğu fikrinden yola çıkılarak oluşturulan İnsan Kaynakları Çalışanları ve Yöneticileri için başlıklandırılan bu eğitim kategorisinin temel hedefi; gerek mülakatlarda gerekse tedarikçilerle olan görüşmelerde profesyonel bir tavırla ortak bir yaklaşım tutarlılığı taşımaya yönelik özelliklerin içselleştirilmesidir.

 

Hedef, İnsan Kaynakları konusunda çalışan uzmanların bilgi ve deneyimlerini artırmak kadar, farklı alanlarda uzmanlaşmış yöneticilerin bu konuda bilinçlenmelerini sağlamak ve verimliliğini artırabilmektir.

 

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

İşe alım görüşmelerinde, İnsan Kaynakları Departmanları haricindeki ilgili departman yöneticilerinin veya karar alıcılarının da mülakat yapmaları gerekmektedir. Buna bağlı olarak, programın ilk aşamasında; mülakata konu olan temel, yönetsel veya teknik yetkinlikler konusunda aranan özelliklerin içselleştirilmesi ile kurum yetkinliklerinin İK haricindeki yöneticiler için de aynı şekilde anlaşılmasının sağlanması gerçekleştirilmektedir.

 

Sonraki aşamada ise, etkin bir mülakat yapabilmek için gereken özelliklerin gözden geçirilmesi ve doğru soru teknikleri ve izleme yöntemlerinin üzerinde durulması hedeflenmekte ve her katılımcı için gerçekleştirilen mülakat provalarının özellikleri üzerinde durulmaktadır. Katılımcıların kullandıkları tekniklere ilişkin gözlemlerin paylaşıldığı sonuç bölümünde de, öneriler ve etkin teknikler yeniden irdelenmektedir.

 

 

Kariyer ve Gelişim Yönetimi

Kariyer planlama ve gelişim yönetimi sistemlerinin organizasyon için önemi ve yararları üzerinde durulan programda, sistemin kurulması için gereken kavramsal ve teknik bilgilerin aktarılması, örneklenmesi ve gözden geçirilmesi hedeflenmektedir.

 

Bu anlayışın oturabilmesi için İK’nın rol ve işlevleri, gelişimin yönetimi kavramı altında gerçekleştirilmesi öngörülen çalışma detaylarının aktarıldığı programda, ayrıca çalışanların kariyer planlamadaki sorumluluk ve görevleri üzerinde de durulmaktadır.

 

Programda ayrıca, günümüz gelişen İK süreçlerinde kariyer planlamada organizasyonel ve bireysel çabaların uyumlaştırılması amacı ile uygulanmakta olan koçluk ve mentorluk süreçlerine de değinilmektedir.

 

 

Eğitici Eğitimi

Kurumlarında, dahili eğitim programları vermesi düşünülen eğitimci adaylarının, eğitimleri etkin teknikler kullanarak aktarabilir hale gelmeleri günümüzde giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

 

Dolayısıyla, “etkin eğitsel tekniklerin öğretilmesi” amacıyla gerçekleştirilen programda; konu ile ilgili becerilerin sürekliliğe dönüşmesi ve içselleştirilmesi için, eğitim boyunca gerçekleştirilen uygulamalarla bilgilerin pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Eğitim süresince katılımcılar, kendi branşları ile ilgili eğitim provalarını video çekimleri üzerinden izleyerek, doğru ve etkin eğitsel teknikler hakkında geri bildirim almakta ve kendileri için öneri bir gelişim planı da oluşturulmaktadır.

 

Özetle, eğitimin amacı iç eğitimcilerin uzman oldukları alanda bilgi ve becerilerini en üst düzeyde aktarma yetkinliğine sahip olabilmeleri için etkin teknikleri uygulamalı çalışmalarla pekiştirmeleri olarak tanımlanmaktadır. 

 

 

İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Temel İlke ve Sorunlar
Programda, İnsan Kaynakları departmanının fonksiyonlarının; yapısı,süreç detayları ve çalışanlarının yetkinlikleri başlıklarında ele alınması hedeflenmektedir. Program, insan kaynakları yönetiminin temel işlevlerinin ilke ve kavramlarının tanıtılması, değişen çevresel koşullar göz önüne alınarak günümüze uyarlanması, teknik yetkinliklerin üzerinden geçilmesi ve ortaya çıkan olası sorunlara ilişkin çözüm yollarının aranması başlıklarında derinlemesine çalışılan uygulama ağırlıklı bir programdır.


Ana Sayfa  |  Eğitim Hizmetleri  |   Danışmanlık Hizmetleri  |   Hakkımızda  |   Referanslarımız  |  İletişim

Derin Eğitim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı |  Tüm Hakları Saklıdır. © 2011

Maltepe Residence Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi Engin Sokak No:3 Daire:16 34843 Maltepe-İstanbul   Tel: +90 216 449 27 51   Fax: +90 216 449 56 32