BÜYÜK RESİM

Büyük resmi düşünerek küçük parçalar üretmek. Mükemmel parçaların bütüne katkısı. Büyük resmin bir parçası olmak. 

Başlık

BÜYÜK RESİM

Her bir parçanın mükemmel olması, sonuca doğrudan katkı sağlar.

Tüm grup; bir resmin büyük bir reprodüksiyonunu oluşturacaklardır.

Alt takımlar halinde gerçekleştirecekleri çalışmada, her bir grup üyesinden; ana tablonun kendilerine verilmiş olan parçasını oluşturmaları istenir.

Çalışmanın sonunda; tüm resmin parçaları bir araya getirilerek eserin tümü oluşturulmaktadır.

Çalışmanın Hedefi:
Bireysel görevlere odaklanmanın yanı sıra, resmin bütününün farkında olmak, Çalışanlar arasında güven ve dayanışma oluşturmak, Takım dinamikleri, problem çözme, zaman yönetimi ve planlama ile ilgili konuları irdelemek, “Tek Takım” felsefesini görselleştirmek.