KURUMSAL MACERA YARIŞI - ORIENTEERING - HAZİNE AVI

Harita, pusula, gizli görevler, eğlenceli aktiviteler, kısıtlı zaman ve planlama. Macera dolu bir aktivite,

Başlık

KURUMSAL MACERA YARIŞI - ORIENTEERING - HAZİNE AVI

“Kurumsal Macera Yarışı” programlarında temel hedef; katılımcı kitlenin etkin takımlar oluşturma süreçlerini hızlandırmak, bireysel motivasyonlarını sağlayarak ekip performansını artırmak, kendini tanıyan ve yönetebilen ekipler oluşturmak, aidiyet duygusunu geliştirmek, sonuç odaklı düşünerek, kurum verimliliğini artırmak noktasında olumlu aşamaları geliştirmektir. Takımlar kendilerine verilen haritada işaretli noktaları bulup, soruları çözüp en kısa sürede bitiş noktasına ulaşmaya çalışırlar. Program süresince, normal çalışma ortamından farklı koşullarda birbirine bağımlı olma ve güvenme zorunluluğu; ekip üyelerinde saygı, yönlendirme-yol gösterme ve karşılıklı güven duygusu oluşturmakta ve pekiştirmekte, bu şekilde oluşan öğrenmeye açık platformlar; çalışanların iş yaşamlarında kurdukları ilişkilere çok farklı boyutta yansımaktadır.

Bu aktivite tüm çalışanlar için; takım çalışması, karar alma, problem çözme, stresle başa çıkabilme ve kriz yönetimi gibi yetkinliklerin gözden geçirilmesi ve farkındalık yaratmaya yönelik olarak katkı sağlamaktadır. Ayrıca eğlenerek gerçekleştirmekte oldukları bu çalışmada, birbirlerini kişisel olarak tanıyarak, kişiler arası ilişki yönetimi konusundaki gelişim de sağlanmaktadır.

Program Yarış bilgilendirme toplantısı ve harita pusula eğitimi: Derin Eğitim grup liderleri ve eğitimcileri, katılımcılara yarışma kurallarını, etaplarda uygulanacak aktivite bilgilendirmelerini yaparlar,

Orienteering, harita, kitapçık, yön bulma eğitim ve açıklamaları ile devam eder.

Kayıt ve grup oluşumları:

Program, katılımcıların yarışma kayıt işlemleri ile başlar. Katılımcıların grupları, önceden hazırlanmış listelerde açıklanır. Kayıt esnasında takımlara yarışmacı setleri dağıtılır.

(Yarışmacı setlerinde her takım için verilecek harita, pusula, yol notu, kontrol kartları, her takım için farklı numaralandırılmış yarışmacı yelekleri, kalem vb. gibi yarış boyunca kullanılması gereken malzemeler bulunmaktadır.)

Toplu Start ve Yarışma:

Takımlar toplu olarak start alırlar ve daha sonra harita, pusula ve yol notlarını kullanıp, haritada işaretli olan kontrol noktalarını istedikleri sırada bulurlar. Amaç, belirlenen zamandan önce bitiş noktasında olmak ve en fazla noktayı bularak aktivitelerden puan toplamaktır.

Tüm parkurları başarı ile tamamlayan gruplar bitiş noktasına da kontrol kartlarını teslim ederek yarışı tamamlarlar.