OUTDOOR TAKIM ÇALIŞMASI

Yaşayarak Öğrenme, Dinleyen yerine “uygulayan taraf” olmak, Dışında kalmak yerine “dahil olma” olanağı vermek,

Başlık

OUTDOOR TAKIM ÇALIŞMASI

Doğaya Çıkıyoruz…

Etkin ekipler oluşturma, ekip uyumu, bireysel farkındalık, iletişim, empati ve problem çözmeyi öğrenmenin daha güzel bir yöntemi olabilir mi?  Derin Eğitim'in tamamen yetkin ve deneyimli eğitimcileriyle, farklı seviyelerde outdoor keyifli-coşkulu bir öğrenme biçimi…

Outdoor Eğitimler; açık iletişim, motivasyon, ikna kabiliyeti, birbirine güven ve dayanışma, özsaygı, karar verme, yaratıcılık gibi pek çok temel ve yönetsel yetkinliğin " öğrenilebilecek " beceriler olduğunu irdeler ve görmemizi sağlar.

"Outdoor Grup Dinamikleri" programlarında temel hedef; firma çalışanlarının etkin takımlar oluşturma süreçlerini hızlandırmak, bireysel motivasyonlarını sağlayarak ekip performansını artırmak, kendini tanıyan ve yönetebilen ekipler oluşturmak, iç ve kişiler arası iletişimi geliştirmek, sonuç ve müşteri odaklı düşünerek, nihai olarak da şirket verimliliğini artırmak noktasında olumlu aşamaları geliştirmektir.

DERİN EĞİTİM OLARAK OUTDOOR YAKLAŞIMIMIZ

"Yaşayarak Öğrenme/Experiental Learning" yaklaşımı ile katılımcıların değişik ortamları ve bu ortamların getirebileceği farklı özellikleri deneyebilmeleri için gerçekleştirilen çalışmalarda, yeni yaklaşım ve deneyimlerin getireceği zenginleşme ile hızlı bir sürecin başlatılarak, katılımcılarda işe de taşıyabilecekleri deneyimleri edinmeleri sağlamak hedeflenmektedir.

"Experiential Learning" uygulamalarında tercih edilen yöntem; farklı deneyimlere sahip ekip üyelerinin, kendilerinde geliştirebilecekleri kişiler arası iletişime ilişkin özellikleri görmeleri için yapısallaştırılmış; "Yaşam Atölyesi" olarak tanımladığımız, coşkulu bir ekip performansı çalışması olarak belirlenmiştir. Katılımcılar, eğitimde olma hissinin ötesinde; bir arada ortak bir zamanı en etkin şekilde kullanabilme ve kendini yöneten takımlar olabilme özelliklerini yaşamaktadırlar.

OUTDOOR EĞİTİMLER NE SAĞLAR:

"Değişkenler/Çevresel Faktörlere Uyum" Hızla değişen iş koşulları benzeri belirsizliklerle dolu ve değişkenlerin sıkça karşımıza çıkışıyla özdeşleştirilebilen özellikler taşır. Eğitim ortamında da katılımcıların sürekli yeniden harekete geçme yeteneklerinin artırılması hedeflenir. "Rollerin Dengelenmesi" Her bireyin özelliklerini ortaya koyabileceği rahat eğitim ortamı; kişilerin bireysel katkılarının fark edilmesini, kişisel gelişimlerini ve ekip olarak sonuca yönelik katkısının da ortaya çıkarılmasını sağlar.

"Güven Geliştirme" Ekip üyelerinde birbirleri ile ilgili farkındalık yaratmaya, karşılıklı saygı ve güven duygusunun pekişmesine olanak tanımaktadır.

"Keyif ve Eğlence" Seçilen aktiviteler, eğlenerek öğrenme ve motivasyon artışı sağlama noktasında etkin birer araçtırlar.

KİMLER İÇİN UYGULANABİLİR?

Kurum çalışanlarının belirlenmiş olan yetkinlikleri içselleştirmeleri istendiğinde, ekip üyelerinin birbirleri ile uyumlu çalışabilmelerini kolaylaştırmak için,temel ve yönetsel yetkinliklerini geliştirebilmelerini sağlamak üzere, uyum ve kişiler arası iletişim, liderlik özellikleri, karar alma ve stratejik düşünmeyi artırma için EĞİTİM AMAÇLI olabileceği gibi, Satış teşkilatları ve bayi toplantılarında, şirket birleşmelerinde INSERT UYGULAMALAR şeklinde, yarım ya da bir günlük süre ile toplantılarda ENERGIZER olarak da uygulanabilmektedir.

ASSESSMENT çalışmalarında, seçim süreçlerinde etkin bir araç olarak önerilmektedir.

ÇALIŞMALARIN ÖZELLİĞİ

Outdoor çalışmalarda, grubun bütününe ulaştırılmak istenen mesajlarda eğitselliğin de göz önüne alınarak yürütüldüğü "Outdoor Grup Dinamikleri" programları; katılımcıların ekip içi uyum, iletişim, güven, motivasyon ve sonuç odaklı bakabilmedeki temel yetkinliklerini geliştirmeyi öncelikle hedeflemektedir.

"Outdoor Grup Dinamikleri" programı; "risksiz bir ortamda" kişilerin kendilerine ve ekip arkadaşlarına ilişkin yenilikleri deneme ve yaşayarak öğrenme olanağı sağlamaktadır.

Yetişkin eğitiminin önemli noktalarından biri olan, eğitim kapsamında aktarılmak istenen konuların uygulamalarla zenginleştirilmiş şekli olan yaşayarak öğrenme teknikleri, yeni yaklaşım ve uygulama kolaylıkları getirmektedir.

Üstelik, bu yenilikler teorik olmaktan uzak, tamamen yaşanan anlarla ilgili olarak bire-bir ve grup uygulamalarıyla pekiştirilmektedir.

"Outdoor Grup Dinamikleri" programları ile; imkansız saydığımız şeyleri değiştirebileceğimizi, bireyin önemi kadar, ekibin de başarı odaklılık noktasında istenir sonuçlara ulaşmadaki kolay ipuçlarını görebilmelerini sağlamak noktasında neden-sonuç ilişkisi paralelinde, kişilerde farkındalık yaratmak hedeflenmektedir.

"Outdoor Grup Dinamikleri" programları da, kısa sürelerde etkin ve iz bırakan bir yaşam deneyimi sunmakta ve deneyimin işe transferini kolaylaştırmaktadır.

AŞAMALI PROGRAMLAR

Outdoor Grup Dinamikleri; temel, orta ve ileri olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleştirilmektedir.  

Temel Outdoor Programları: Gerek motivasyonel, gerekse gelişime yönelik aktivitelerden oluşmakta olup, tümü eğitimcilik deneyimine sahip profesyonel eğitimciler liderliğinde gerçekleştirilmektedir.

Orta ve İleri Seviye Outdoor Programları: Ağırlıkla eğitsel anlamda irdelenmesi gereken başlıklar için "tailor-made" yapısallaştırılmakta olup, İstanbul ve dışındaki mekanlarda, konularında uzman eğitimciler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Aşamalı Programların tümünde, grup profiline yönelik gözlemler sonucunda, çalışma aşamaları raporları oluşturularak, hizmet verilen kurum yönetimine sunulmaktadır.

"Outdoor Grup Dinamikleri" programları da, kısa sürelerde etkin ve iz bırakan bir yaşam deneyimi sunmakta ve deneyimin işe transferini kolaylaştırmaktadır.