PIPELINE

Farklı malzemeler, farklı görüşler, farklı uygulamalar. Ortak hedef için aynı düşünmek, mükemmeli yakalamak.

Başlık

PIPELINE

Boru Hattı

Yeni Dünya’da Ubundu Cumhuriyeti’nin ortasında bulunan Siyamor Çölü’nde yaşayan kabile büyük bir susuzluk çekmektedir. Nasıl yapalım da boru hattı inşa edelim?

Çalışmada, katılımcı sayısına göre 2 yada daha fazla boru hattı inşa edilip bir yarışma sonrasında hangi boru hattının projesinin uygulanacağına karar verilir.

Çalışma 2 aşamadan oluşur.

Birinci aşamada tüm alt takımlar kendilerine verilen malzemelerle sağlam ve kaçaksız bir boru hattı parçasını yaparlar ve kendilerinden önceki ve sonraki takımlarla da iletişim halinde olurlar.

Çalışmanın ikinci aşamasında ise hakemler her takımın boru hattı bölümünü test ederler. Bu sırada takımlar kısa birer sunumla boru hatlarını anlatırlar ve hakemleri etkilemeye çalışırlar.

Testlerin sonunda en sağlam ve sızdırmaz Boru hattı projesi birinci olur ve o proje uygulanır.