YELKENLİ TEKNEDE TAKIM ÇALIŞMASI

Zorlu hava koşulları, yeni deneyimler, hızlı karar verme ve tek takım olma. Suyun üzerinde keyifli bir macera…

Başlık

YELKENLİ TEKNEDE TAKIM ÇALIŞMASI

 

Teknede hayat, gerçek iş yaşamının bir izdüşümüdür.

Her an beklenilmeyen bir değişiklik, farklı görev ve sorumluluklar, bu görevleri algılamadaki değişkenler, değişen roller ve insan faktörü bir arada ve üstelik kısıtlı bir mekanda bulununca, ekip ekolojisine yansıyanlar her an değişebilir. Üstelik beklenmeyenler yaşanmakta ve kriz durumlarında karar almanın önemi ortaya çıkmaktadır.

Program grup üyelerinin süreç içerisinde birlikte hareket ederek, ortaya çıkan sorunlar veya farklı durumları değerlendirerek sergiledikleri yaklaşımlar konusunda farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar bütününden oluşmaktadır.

Çalışma ortamlarının sağladığı rutin iş temposu içerisinde kişiler; “konfor alanı” olarak tanımlanan alıştıkları ortamların sunduğu alanlarda yaşama eğilimindedirler. Bu alanın dışı olarak tanımlanabilecek ortamlarsa, kendileri için bilinmeyenlerle doludur. Gündelik yaşamda; çalışma arkadaşları, yöneticiler ve astlarıyla olan ilişkilerinde, tanımladıkları pencerelerinden bakar ve algılamaları doğrultusunda davranış sergilerler.

Oysa; “yaşayarak öğrenme” yaklaşımı ile değişik ortamları ve bu ortamların getirebileceği farklı özellikleri deneyebilmeleri için sağlanan çalışmalarla, bilinmeyene yolculuk; yeni yaklaşım ve deneyimlerin getireceği zenginleşme ile hızlı bir süreç olarak işler ve yaşayanlarda iz bırakır. Burada, kişiler farklı algılamalara açılmak durumunda kalırlar ve çalışma arkadaşlarını her şeyden önce bir birey, bir iletişim noktası olarak deneyimlerler.

“Experiential Learning” uygulamaları, bu amaçla yapısallaştırılan ve yöneticilerin -çalışanların “konfor alanları” dışına çıkarak; yeni yaklaşımları nitelikli bir ekip ortamında deneme olanağı sunan eğitimlerdendir.

Teknede Takım Çalışması; çalışmamız için kurgulanan senaryoda; alt takımlar halinde çalışmak üzere gruplanacak her bir tekne ve mürettebatından; gün boyunca farklı bir takım rol ve sorumluluklar üstlenmeleri beklenecektir. Öğleden sonraki yarış; takım performanslarında farklılaşmaya yol açacak, bu konuya ilişkin paylaşımlarla gün tamamlanacaktır.