TAKIM ÇALIŞMASI

YILDIZ TAKIM OLMAK

Takım Çalışması programlarında temel hedef; firma çalışanlarının etkin takımlar oluşturma süreçlerini hızlandırmak, bireysel motivasyonlarını sağlayarak ekip performansını artırmak, kendini tanıyan ve yönetebilen ekipler oluşturmak, iç ve kişiler arası iletişimi geliştirmek, sonuç ve müşteri odaklı düşünerek, nihai olarak da şirket verimliliğini artırmak noktasında olumlu aşamaları geliştirmektir.